website templates

DYNAMICKÉ    LETECKÉ    ZÁBERY    Z    VÝŠKY

[filmové projekty]   [reklama]   [televízne prenosy]   [priemysel]

 •    VIDEO

     DCI     4K  4096x2160  -  24p
     UHD  4K  3840x2160  -  24p/25p/30p
     FULLHD  - 25p/50p/96p
     AVCHD,  MP4,  MOV  -  200 Mbps

 •    HD  LIVE

     latencia  menšia  ako  1ms
     FULL HD      1080 50p/50i

 • FOTO

     sensor  16 Mpix 
     4608 x 3456
     JPEG,  MPO,  RAW
 • 3D, ORTHOPHOTO, CONSYTRUTCTION
  snímanie objektov, projektov vätších rozmerov ako napr. výstavba diaľníc.
  presné meranie plôch alebo objemov
  monitoring  ťažko  prístupných  miest
     ako  sú  stožiare  či  komíny